Bio

Succesul legendar al Teatrului de Operă și Balet din perioada comunistă se datorează deopotrivă îngăduinţei admirative a liderilor politici pentru această artă, cât şi forţei expresive a unor dansatori la fel de legendari. Omul care a mediat cu succes această relaţie fragilă dintre lumea baletului şi protipendada comunistă a fost dansatoarea şi coregrafa timşoreană Esther Magyar Gonda. Perfecţionistă, preocupată de detaliu, Esther Magyar deschide drumul dansului modern şi implicit contemporan spre un adevărat cult al gestului. Formată într-o perioadă în care dansul se studia aproape exclusiv în şcoli particulare, Esther Magyar deschide la rândul ei o şcoală de dans la Timişoara, reuşind astfel să-şi întreţină familia. În interbelic a practicat dansul ritmic, performând în saloanele timişorene propriile creaţii realizate sub influenţa expresionismului german. Din convingeri antifasciste, se implică în această perioadă în mişcarea comunistă aflată în ilegalitate. Este închisă pentru activităţi ilegaliste şi în cele din urmă deportată din cauza orginii evreieşti. După experienţa traumatică a lagărelor de concentrare antonesciene din Transnistria, Esther Magyar renunţă la dans şi îşi dedică viaţa constituirii, consolidării şi coordonării scenei oficiale de coregrafie din România. Devine directoarea secţiei de balet la Teatrului de Operă și Balet şi a Liceului de Coregrafie din Bucureşti. Cu abilitate şi profesionalism, reuşeşte să semneze pagini decisive pentru evoluţia dansului românesc.

Bibliografie
  • Dumitrescu, Mitiţă, „Amintiri despre Floria Capsali”, Editura Muzicală, Bucureşti, 1985, 163 p.Tugearu, Liana, „Experimentalismul în coregrafia românească a anilor ’60-’90 / Experimentalism in Romanian Choreography of the 1960s through the 1990s”, [Versiune engleză de Simona Galaţchi, Monica Galaţchi. Cu 45 de reproduceri fotografice şi cu texte critice semnate de: Sergiu Anghel, Miriam Răducanu (în dialog cu Vladimir Udrescu), Adina Cezar, Raluca Ioana Ianegic (în dialog cu Miruna Runcan).], Caligraf Design, [Bucureşti], 2004, 51 p.
Video
https://vimeo.com/246879856
https://vimeo.com/246880575